วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

อย่าคิดว่า   ทำไม่ได้ทั้งที่ไม่เคยทำ
อย่าคิดว่า    จะไม่ทำทั้งที่ยังไม่เคยลอง